Advarsel! Forbud mot bruk og salg av trevirke med Kreosot

Advarsel! Forbud mot bruk og salg av trevirke med Kreosot

Forbud mot salg av kreosot impregnerte trevirke

TIL DESTRUKSJON: I Stor-Elvdal lå tusenvis av sviller fra Rørosbanen klare for å bli sendt til destruksjon. (Foto: Sigbjørn Kristiansen)

I Stor-Elvdal ligger det tusenvis av tresviller fra Rørosbanen klare for å bli sendt til destruksjon. (Foto: Sigbjørn Kristiansen)

Vi gjør oppmerksomme på at våre importerte Jernbanesviller ikke inneholder Kreosot.

Totalforbud mot bruk av sviller impregnert med kreosot

Jernbaneverket har innført totalforbud mot salg og bruk av utrangert kreosotimpregnert trevirke, som for eksempel gamle jernbanesviller.

Kreosot hoper seg opp i næringskjeden

Jernbaneverket opplyser i en pressemelding at kreosotimpregnert trevirke skal håndteres og behandles som farlig avfall og ikke selges eller gis bort. Trevirke med kreosot skal destrueres på forsvarlig måte. Ta kontakt med ditt lokale avfallsmottak for veiledning.

Kreosot inneholder svært kreftframkallende kjemikalier og virkestoffer som er irriterende for huden. Kreosot har også en lang nedbrytningstid og vil kunne hope seg opp i næringskjeden.

Bruk av kreosotimpregnert trevirke er allerede strengt regulert i lovverket. Det foreligger allerede et bruksforbud for privatpersoner. For profesjonelle aktører er avgrenset bruk i noen tilfeller tillatt.

I pressemeldingen står det

"Som profesjonell og ansvarlig aktør innen miljøarbeid har Jernbaneverket innført totalforbud mot å gi bort eller selge kreosot­impregnert trevirke"

0 innlegg

Skriv et innlegg