Søk

Søk i nettbutikken

  Billig Belegningsstein

  Kjøpe billig belegningsstein?

  Når du skal kjøpe belegningsstein, er det ikke slik at det er det samme hvilken stein, produsent og leverandør du velger.

  En belegningsstein til adkomstvei og parkering setter større krav til både grunnarbeid, materialkvalitet og utførelse enn belegningsstein til terrasser og gangarealer.

  Standard dimensjoner som 21x15x6cm, 21x14x5cm, eller 19,5x13x5cm er anbefalt som kjøresterk belegningsstein, men både tromlet belegningsstein og utromlet belegningsstein kan benyttes. På tyngre belastede dekker bør man velge en stein med 6cm tykkelse.

  De siste årene har det vært en enorm konkurranse på pris blant produsentene. Flere merker du finner i norske nettbutikker for utemiljø er produsert i lavkostland som Romania og Polen, hvor materialkvalitet og kvalitetskontrollen ofte ikke holder høy nok standard for en belegningsstein til norske forhold.

  I Norge benyttes standarden NS-EN 1338 (belegningsstein), NS -EN 1339 (betongheller) og NS-EN 1340 (betongkantstein). Denne standarden spesifiserer materialer, egenskaper, krav og prøvingsmetoder for uarmert belegningsstein, heller og kantstein av betong.

  Både Aaltvedt og Asak er trygge, norske produsenter av betongprodukter til utemiljø. Ser vi på Norges mest populære belegningsstein, Tromlet Gråmix, er den største forskjellen på Aaltvedt og Asak at Aaltvedt belegningsstein er produsert med fugeknaster, noe som gjør legging av belegningsstein med korrekt fugeavstand vesentlig enklere.