Hvordan montere Mini Støttemur

17 February, 2016 2 min lesetid

MONTERING AV MINI STØTTEMUR

Under Sålebjelken legges et tynt lag med steinmel for lettere å justere denne i vater. Ca. 10 % av murens høyde skal ligge under bakkenivå, men minstekravet er at minimum halvparten av første skift må under bakkenivå.

Første skift monteres på Sålebjelken og her er det viktig å måle blokkenes bredde. Blokkene kan variere med noen millimeter på bredde og dette tas opp i blokkenes fuge.

Det er viktig å montere 4 blokker per meter for å få et pent halvforband i neste skift.

Skal du bruke geonett eller jordarmeringsnett som det også kalles, starter du alltid i 1. skift. Du må ikke stable mer enn 3 skift før det fylles bak muren, dermed unngår du at muren faller bakover av sin egen tyngde. Se tabeller for beregning av jordarmering.

Når du bruker kurveblokker til Mini Støttemur vil ikke fugene flukte, du må også beregne å sette inn en halvstein i skiftet. Fugene må justeres inn igjen før det rette partiet av muren.

Det går med ca 10 blokker kurvestein til en 90° kurve.

Mini støttemur leveres med innvendig og utvendig hjørne. Den innvendige løsningen på 4 nummererte blokker krever bruk av 2 halvblokker i annet hvert skift.

Utvendige hjørneløsning for Mini støttemur består av 4 nummererte blokker og krever bruk av 2 halvblokker i 5. til og med 8. skift. Slik fortsetter det i hele murens høyde. 

Mini Støttemur Knekt har en utvendig hjørneløsning på 4 nummererte blokker. 

Merk at utover 4. skift må halvblokker brukes i annethvert skift. Mini støttemur Helstein og halvstein inntil hjørneblokk nr. 3 og nr. 4 må tilpasses i bakkant ved montering. 

Det er ofte enklest å begynne monteringen av støttemuren der det er behov for et hjørne. 

Det kan ofte anbefales å lage en kurve istedenfor et hjørne, der det er mulig.

Bruk fiberduk under stedlige masser, dermed unngår du at pukken fylles med jord og at jordvann siger ut gjennom murens fuger.

Dersom du velger å støpe en såle i hellende terreng. Husk at muren heller 3 cm innover for hvert skift og dette må tas hensyn til under planleggingen av muren.

Viktig! Start alltid på murens laveste punkt ved montering.Også i Hus og hage blogg

Velg riktig belegningsstein
Velg riktig belegningsstein

30 April, 2020 1 min lesetid

Billig eller riktig belegningsstein?

Når du skal kjøpe belegningsstein, er det ikke slik at det er det samme hvilken stein, produsent og leverandør du velger. En belegningsstein til adkomstvei og parkering setter større krav til både grunnarbeid, materialkvalitet og utførelse enn belegningsstein til terrasser og gangarealer.

Les mer
Hvordan bygge støttemur
Hvordan bygge støttemur

10 March, 2020 6 min lesetid

Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.

Les mer
Test av ugresshemmende fugesand
Test av ugresshemmende fugesand

10 March, 2020 3 min lesetid

Nettmagasinet Bolius har testet hvilken fugesand man bør benytte til belegningsstein for å unngå ugress.
Les mer