Test av ugresshemmende fugesand

10 March, 2020 3 min lesetid

Test- Danfast Fugesand

Nettmagasinet Bolius har testet hvilken fugesand man bør benytte til belegningsstein for å unngå ugress og mose i fugene.

Se Video for å se hvordan Danfast fugemørtel klarer seg mot tradisjonell fugesand. Artikkel fortsetter under videoen.

Hvor kommer ugresset i fugene fra?

Det finnes to typer ugress, frø som sprer seg med vinden og ugress som sprer seg via røtter og underlag. Da det skal svært mye til for at ugresset gror fra grunnen og opp igjennom fugene, er det frø som får fotfeste i overflaten av fugene, som oftest skaper problemer med ugress i fugene på belegningsstein og betongheller

Hvordan forebygge ugress i fugene på belegningsstein:

 • Ugress, som sprer seg med vinden, finner fort rotfeste imellom fugene på belegningsstein og heller. Ugresset får ekstra godt fotfeste om man har benyttet fugesand av dårlig kvalitet, ved trange fuger, eller om det rett og slett mangler fugesand i mellom fugene.

 • Det å luke bort ugress som har satt seg i et dekke av belegningsstein, er nesten en umulig oppgave. Med mindre man gjør noe med årsaken vil det å luke fuger bli en årlig begivenhet.

 • Har du trange fuger (mindre enn 2 mm) hjelper det ikke å tilføre ny fugesand da denne kun vil sette seg helt i toppen av belegningssteinen. Har du en fugeavstand på 1-2mm kan du prøve å fuge opp med finkornet Danfugesand Stenmel eller lignende.

 • Mange Anleggsgartnere og selvbyggere har i en årrekke lagt belegningssteinen knas altså uten anbefalt fuge på 2-5mm. Dette er en direkte årsak til setningsskader, hjulspor og ugress. Hvorfor blir dette gjort? Jo fordi det man sparer litt tid og litt fugesand. Konsekvensen er at du kan få store merkostnader til utbedring av dekket etter få år.

 • Bruker du for grov settesand får du et ustabilt dekke med belegningsstein/heller. Settesanden's anbefalte fraksjon er 0-5mm til normalt belastede arealer og 0-8mm på tyngre belastede arealer. Benyttes grovere fraksjoner enn dette vil Belegningssteinen aldri sette/feste/låse seg i settelaget og fugesanden renner rett og slett ned i grunnen. Resultatet er at du må fuge opp belegningen på nytt år etter år.

Dette er hovedårsakene til at det oppstår problemer med ugress i fugene, hjulspor og setningsskader i dekker med belegningsstein og heller.

   Vår klare anbefaling er at du følger produsentens veiledning for grunnarbeid og legging av belegningsstein. Dette tar faktisk ikke nevneverdig lenger tid.

   Legger du belegget med trange fuger skjer følgende:

   • Fugen ikke blir fylt opp med fugesand, både maur og ugress har fantastiske forhold for utfoldelse og vekst.

   • Fugesanden vil aldri bli skikkelig komprimert, fugesanden blir da liggende som en løs masse mellom belegningssteinen.

   • Regnvann vil over tid trenge igjennom fugene og fugesanden vaskes bort. Faren er da stor for at settelag og bærelag over tid dreneres bort og hjulspor/ setningsskader vil oppstå.

   • Trange fuger og manglende fugesand medfører at styrken i dekket blir vesentlig svekket, avskallinger på belegningsstein og heller oppstår gjerne også som en direkte årsak av dette.

    Aaltvedt har løst problemet med trange fuger ved å produsere belegningsstein med fugeknaster. Selv om du velger Aaltvedt belegningsstein med fugeknaster, må du allikevel ta et valg når det gjelder type fugesand. Feil valg kan medføre at du får en kamp mot ugresset hver eneste vår.

    Benytt aldri sukkersand eller sand som ikke er utviklet for å benyttes til fugesand. 

    Fugesand varianter.

    Aaltvedt fugesand har en fraksjon fra 0-1,4mm. Den komprimerer seg godt og er det rimligste valget når man skal legge belegningsstein. Fugesanden vil over tid vaskes bort og ugress vil kunne få fotfeste. Dette kan forebygges ved å koste over belegget med en sekk eller to ny fugesand hver vår og høst.

    Dansand Ugresshemmende fugesand er en fugesand med høy PH verdi. Dette gjør at Ugress i mindre grad trives. Men som med standard fugesand, vil det også her oppstå ugress om man ikke er påpasselig med å koste rent og etterfylle med ny sand vår og høst.

    Danfugestenmel er et godt og rimelig alternativ. Stenmel har en fraksjon på 0-0,3mm. noe som gjør at sanden enkelt trenger godt ned i fugene og komprimerer seg særdeles godt.

    Ugress setter seg ikke like lett i godt komprimert Steinmel som i standard fugesand, men også ved bruk av Steinmel skal man ta den årlige jobben med å koste rent og etterfylle fugene.

    Steinmel egner seg også svært godt om man ønsker å renovere et eksisterende dekke med belegningsstein eller heller.

    Danfast fugemørtel er den fugesanden vi anbefaler til deg som ønsker et tilnærmet vedlikeholdsfritt dekke med belegningsstein. Danfast er en fugesand med tilsetningsstoffer og sement, noe som gir en hard men allikevel elastisk fuge.    Også i Hus og hage blogg

    Velg riktig belegningsstein
    Velg riktig belegningsstein

    30 April, 2020 1 min lesetid

    Billig eller riktig belegningsstein?

    Når du skal kjøpe belegningsstein, er det ikke slik at det er det samme hvilken stein, produsent og leverandør du velger. En belegningsstein til adkomstvei og parkering setter større krav til både grunnarbeid, materialkvalitet og utførelse enn belegningsstein til terrasser og gangarealer.

    Les mer
    Hvordan bygge støttemur
    Hvordan bygge støttemur

    10 March, 2020 6 min lesetid

    Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.

    Les mer
    Hvordan legge belegningsstein og betongheller
    Hvordan legge belegningsstein

    03 October, 2019 3 min lesetid

    Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

    Les mer