Søk

Søk i nettbutikken

  Aaltvedt

  Helle Eksklusiv Grafitt Nano Line

  Aaltvedt Nano Line Grafitt-Helle

  Eksklusive 2 lags overflate-behandlede betongheller. Grafitt hellene er overflatebehandlet og gir et eksklusivt uttrykk. Grafitthellene til Aaltvedt ligner også svært mye på skiferheller, men er langt enklere å legge. Bla nederst  på siden for å se dimensjoner, antall per m2. med mer.

  Legging av Nano Line

  For et godt resultat les leggeanvisningen til Aaltvedt på www.aaltvedt.no.

  Merk at på heller må det ikke brukes platevibrator, men en gummihammer til å justere med. Det er også viktig med en fugeavstand på 3-5 mm mellom hellene. Ikke legg hellene i knas (helt inntil hverandre). Fjern alt overskytende materiale vekk fra hellene, dette kan medføre misfarging.

  Ved legging på betongfundament ( f.eks på balkonger) , husk å lage et fall på 1-2 % vekk fra huset. Det kan brukes drensmatter (geospace), knotter eller mørtel. Det kan brukes en ekspansjonsskjøt mellom hellene og faste installasjoner.
  Reklamasjoner for heller lagt i strid med våre anvisninger vil ikke bli godkjent! Bruk alltid vann ved saging av hellene og skyll godt etterpå for å unngå flekker.

  Rengjøring av Nano Line

  Bruk først rent vann. Det kan også brukes varmt vann og moppes med et egnet rensemiddel. Dersom smuss setter seg fast på hellene vil regn, sol og vind over tid løse dette opp. Den "patina" som danner seg på overflaten i løpet av årene , er en egenskap i betongen , og gjør produktet naturlig og edelt.

  I tilfelle av ekstrem forurensing, for eksempel ved mørtelrester, rust (plengjødsel / mose fjerner) eller leire, anbefales steinrens. Først bløtes smusset opp med vann, deretter tynnes rengjøringsmiddelet ut etter veiledning, hellen moppes til smusset er vekk. Renseprosessen etterfølges av en grundig skylling med rent vann for å unngå flekker på de tilstøtende hellene. Det kan brukes en høytrykksspyler (maks. 100 bar ). Etter å ha brukt INTENSIV Steinrens bør hellene impregneres på nytt.

  For organiske flekker som for eksempel blad flekker fra planter eller trær, eller pollen kan det brukes 30% hydrogen peroxid som kan kjøpes på apoteket. Dette vil ikke ødelegge hellene. Men, selv uten spesiell behandling, vil organisk flekker etter kort løse seg opp og forvinne igjen uten å etterlate spor.

  Vedlikehold av Nano Line

  Impregnering av hellene vil redusere vannabsorbsjon og dermed redusere groing.

  Nano Line betongheller er impregnert, slik at hellene har en større motstandsevne mot forurensning og smuss. Den beskyttende effekten av impregneringen varer i omtrent 1-2 år, avhengig av bruk og miljøforhold. Etterimpregnering må gjøres på rene heller etter denne perioden. Forurensninger eller smuss bør fjernes så fort som mulig, ellers oppnås ikke en fullstendig beskyttelse ved etterimpregnering.

  Best resultat oppnås med bruk av en skumrulle eller en hagesprøyte. Etter re-impregnering tar hellene knapt opp noe vann, slik at fuktighet fordamper eller renner ned gjennom fugene. I tillegg vil både fargeintensiteten samt antiskliegenskapene øke. Prøv først på en enkelt helle.

  Dersom det etter reimpregnering skulle oppstå mindre flekker etter smuss, kan dette fjernes med varmt rent vann eller med en mild syrefri steinrens. Tøffere flekker kan fjernes med steinrens. Kalkutslag fra sementen kan forekomme, gjerne i de første månedene etter legging. Dette ser ut som et hvitaktig belegg på overflaten. Kvaliteten på produktet forblir upåvirket. Generelt kan det sies at kalkutslag forsvinner ved forvitring og bruk over tid av seg selv.

  Husk: ikke bruk veisalt på heller, betongen vil bli ødelagt.

  Råd og tips rundt legging av Nano Line Heller

  Nano belegget gir helleoverflaten en bedre fargeintensitet og fargedybde

  Lave vedlikeholdskostnader

  Med det vannavvisende Nano belegget, er vedlikeholdsarbeidet betydelig redusert. Smuss og fuktighet kan være svært lenge på overflaten før de trenger ned i hellene. Smusset forsvinner av seg selv ved et naturlig forløp og dette reduserer vaskingen av hellene. Skulle det være rester igjen på overflaten, kan du enkelt rengjøre med en mopp med en mild steinrens eller bare med vann.

  Holdbarhet

  Den høye kvaliteten Nano belegget gir hellene en god vær- og aldringsbestandighet. Ved hjelp av denne beskyttelsen forblir hellene lenge fargestabile og har liten slitasje på overflaten. Dersom den beskyttende effekten avtar over tid, kan den etter impregneres.

  Sklimotstand

  Overflaten på NanoLine er ikke er fullstendig lukket, slik at små restmengder med vann på overflaten blir absorbert og ikke blir liggende på opverflaten. Dette gir en god sklisikkerhet på hellene, selv under våte forhold.

  Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

  Nettmagasinet Bolius har testet hvilken fugesand man bør benytte til belegningsstein for å unngå ugress.

  Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.

  Lengde/Bredde/Høyde 40x40x4cm
  Antall per m2 6,25 stykk per m2.
  Antall/m2/vekt per pall 8,98m2/56stykk/807kg.
  Lengde/Bredde/Høyde 40x20x4cm
  Antall per m2 12,5 stykk per m2.
  Antall/m2/vekt per pall 8,96m2/112stk/825 kg.
  Lengde/Bredde/Høyde 60x40x4cm
  Antall per m2 4,16 stykk per m2.
  Antall/m2/vekt per pall 8,65m2/36stykk/777kg.
  Lengde/Bredde/Høyde 60x60x4cm
  Antall per m2 2,8 stykk per m2.
  Antall/m2/vekt per pall 12,85m2/36stykk/1155kg.
  Tillegg for plukkvarer 1. x 500kr per bestilling
  Fugesand ca.5kg. per pall til fuging+etterfuging
  FDV-Dokumentasjon Vis FDV Dokumentasjon
  Veiledninger Monteringsanvisning
  Varianter og tilbehør Vis Tilbehør