Elvestein & Hagesingel

Hva er Elvestein og Sjøsingel?

Elvestein og Hagesingel

Elvestein er stein og grussedimenter som ble dratt med og etterlatt av oldtidens isbreer for 10-13.000 år siden etter en dramatisk klimaendring, der enorme ismassene som ble dannet for over 20.000 år siden startet nedsmeltingen i et enormt raskt tempo.

Hvor kommer Elvestein fra

Det vi kaller for Elvestein og Kulestein, blir utvinnet fra det geologene kaller Ra, dette er store morene- og israndavsetninger fra en stans i isens tilbaketrekning for ca. 12 800–11 700 år siden (yngre dryas). Kjennes særlig fra begge sider av Oslofjorden, hvor Raet ble avsatt tidlig i yngre dryas (ca. 12 650–12 350 år siden) og danner en markert rygg som går fra Mølen over Larvik til Horten på vestsiden, og over Moss, Sarpsborg til Halden på østsiden. Det demmer opp flere innsjøer, bl.a. Borrevannet og Vansjø.

Raet består hovedsakelig av israndsedimenter av både leire og sand. Det ble avsatt da havet stod ca. 160 m høyere enn nå, og er derfor for en stor del avsatt under vann. Mot vest kan man følge Raet helt til Lysefjorden, mot øst fortsetter Raet i de store mellomsvenske morenene og Salpausselkä-ryggene i Finland. På Vestlandet og i Troms finnes morener og israndavsetninger av samme alder.

Hvordan ble Elvestein til

Dannelsen av disse skjer ved at isbreer river med seg stein fra underlaget og dessuten mottar skredmasser fra omkringliggende bergskrenter. Steinmaterialet fulgte med ismassene og ble liggende igjen i form av bunnmorene, midtmorene, sidemorene, endemorene eller dødismorene når isen smeltet. Ved noen av landformene har det opprinnelige morenematerialet også blitt sortert i sjøvann og iselver, slik at det også opptrer lagdelte og vel sorterte avleiringer i dem.

Når var den siste istiden

Størstedelen av det morene- og breelvmaterialet som danner dagens terrengformer, ble avsatt under siste istid og spesielt under siste brefremstøtet for omkring 20 000 år siden og tiden like etterpå. Bunnmorenen består av materiale av alle kornstørrelser, fra fint steinmel til store blokker og dekker den faste berggrunnen nesten over alt.

Hva er Dansk Sjøsingel?

Dansk Sjøsingel er hentet ut fra havets dyp i Nordsjøen der de gjennom årtusener er blitt slipt myke av de enorme kreftene i havet. Sjøsingel er et av våre mest populære dekormaterialer og har mange bruksområder. Skap vakre kontraster mot husvegger og ganger av belegningsstein ved å velge farger på dekorsteinen som bryter av. Med fiberduk under dekorsteinen reduseres risikoen for både jordlukt og ugress. Bruksområdene er mange og mulighetene er uendelige, det er kun fantasien som setter grenser!