Støttemur

Benders Megawall Støttemur Grå Benders Fra 59.00 ,- 79.00 ,-
Mini Støttemur Blokk Grå Aaltvedt Aaltvedt Fra 30.00 ,- 59.00 ,-
Mini Støttemur Blokk Grå Benders Benders Fra 35.00 ,- 59.00 ,-
Mini Knekt Støttemur Blokk Benders Benders Fra 45.00 ,- 69.00 ,-
Rådhus Geoloc Tromlet mur Brunmix Aaltvedt Fra 29.00 ,- 89.00 ,-
Rådhus Geoloc Tromlet mur Gråmix Aaltvedt Fra 29.00 ,- 79.00 ,-
Aaltvedt Forskalingsblokk Grå Aaltvedt Fra 35.00 ,- 59.00 ,-
Benders Megasmart Støttemur Benders Fra 54.00 ,- 79.00 ,-
Boston Antikk Tromlet Støttemur Benders Fra 59.00 ,- 79.00 ,-
Benders Forskalingsblokk 60x20x20 Pall=50 stykk Benders Fra 99.00 ,- 2,655.00 ,-
Mini Knekt Støttemur Gråmix Aaltvedt Aaltvedt Fra 59.00 ,- 69.00 ,-
Benders Train Svingmur 30x20x15cm Benders 85.00 ,-
Vis flere produkter

Benders og Aaltvedt Støttemur.

Miljøstein er stolt forhandler av Benders og Aaltvedt. Uansett hvilket valg du tar får du en støttemur utviklet for nordiske forhold. 

Montering av Støttemur-Betong

Selve monteringen av støttemur med betongelementer, eller natursteinsmur av granitt eller larvikitt, er som regel en relativt enkel jobb de fleste selvbyggere kan mestre. Det som krever utvidet kompetanse og forståelse, er valg av produkter, hvordan grunnarbeidet skal utføres og hvordan muren skal sikres.

  • Støttemur over 100cm må som regel alltid byggemeldes. Sjekk med din kommune hvilke regler som gjelder.
  • Støttemur over 100cm. må ha sikring mot fallskader. Dette kan f.eks være et gjerde eller en hekk.
  • Støttemur over 150cm, skal vurderes og dimensjoneres av en faglig kvalifisert/sertifisert med ansvarsrett. Men også for lavere murer der det er dårlige grunnforhold, anbefaler vi å involvere en fagperson. 
  • Dersom det bygges støttemur mot vei gjelder strengere krav. Kontakt din kommune tidlig i prosessen for å få avklart hvilke krav som settes.
  • Støttemur av betongelementer over 60cm skal alltid sikres med Jordarmering iht. produsentens anbefalinger. Aaltvedt støttemur-kalkulator regner ut hvor mye du trenger på støttemurer fra Aaltvedt. Klikk her

    En feil montert og usikret støttemur, vil ikke bare kunne medføre store ekstrakostnader til å utbedre eller gjennoppbygge, men kan også være til stor fare for liv og helse.