Støttemur

Benders og Aaltvedt Støttemur.

Miljøstein er stolt forhandler av Benders og Aaltvedt. Uansett hvilket valg du tar får du en støttemur utviklet for nordiske forhold. 

Montering av Støttemur-Betong

Selve monteringen av støttemur med betongelementer, eller natursteinsmur av granitt eller larvikitt, er som regel en relativt enkel jobb de fleste selvbyggere kan mestre. Det som krever utvidet kompetanse og forståelse, er valg av produkter, hvordan grunnarbeidet skal utføres og hvordan muren skal sikres.

  • Støttemur over 100cm må som regel alltid byggemeldes. Sjekk med din kommune hvilke regler som gjelder.
  • Støttemur over 100cm. må ha sikring mot fallskader. Dette kan f.eks være et gjerde eller en hekk.
  • Støttemur over 150cm, skal vurderes og dimensjoneres av en faglig kvalifisert/sertifisert med ansvarsrett. Men også for lavere murer der det er dårlige grunnforhold, anbefaler vi å involvere en fagperson. 
  • Dersom det bygges støttemur mot vei gjelder strengere krav. Kontakt din kommune tidlig i prosessen for å få avklart hvilke krav som settes.
  • Støttemur av betongelementer over 60cm skal alltid sikres med Jordarmering iht. produsentens anbefalinger. Aaltvedt støttemur-kalkulator regner ut hvor mye du trenger på støttemurer fra Aaltvedt. Klikk her

    En feil montert og usikret støttemur, vil ikke bare kunne medføre store ekstrakostnader til å utbedre eller gjennoppbygge, men kan også være til stor fare for liv og helse.