Vedlikehold Stein og Betong

Aaltvedts vedlikeholdsprogram inneholde produkter som enkelt løser de vanligste utfordringene forbundet med kalkutfelling og rust, olje- og fettsøl – og mose og algevekst, som for eksempel svertesopp i skyggepartier.

På nye betongprodukter, som belegningsstein, støttemurer, betongdekker osv, anbefaler vi deg å vaske overflaten godt ren for betongstøv, betongslør/kalkutfellinger (hvitt belegg på overflaten) med rent vann. Hvis det er hardnakkede flekker som ikke går bort med vann og skurekost, brukes Aaltvedt Kalk og Rustfjerner og vann i forholdet 1:15.