+ Hvordan kan jeg be om uforpliktende tilbud?

1. Handle uforpliktende tilbud rett i nettbutikken. Raskt, enkelt og løsningen de fleste av våre kunder velger.2. Send e-post til ordre@msno.no Legg ved: fullt navn, telefon, adresse sammen med type og mengde produkter. 3. Send SMS til 40042407 med fullt navn, adresse, e-post, sammen med type og mengde produkter. Trenger du veiledning? Kontakt oss på telefon: 90273123 eller e-post:ordre@msno.no

+ Er belegningsstein i 5cm. tykkelse kjøresterk?

Aaltvedt Rådhus i format 19,5x13x5 er av produsenten anbefalt som kjøresterk belegningsstein til lettere belastede arealer. Det som skiller Aaltvedt sin 5cm. variant fra andre produsenter er at belegningssteinen blir produsert med fugeknaster. Dermed får du automatisk optimal fugebredde på ca 3mm. Desto tynnere og mindre steinen er, jo større krav settes det til at grunnarbeid og utførelse. På tyngre belastede arealer og arealer over 50m2. er vår klare anbefaling å benytte belegningsstein med 6cm. tykkelse, f.eks Rådhus XL eller Kongsgård.

+ Kan jeg kjøre på 4cm. tykk stein?

Vi anbefaler ikke å bruke 4cm. tykk belegningsstein der man skal kjøre eller parkere med bil. Små / lette biler kan sporadisk kjøre på et dekke med 4cm. stein uten at det nødvendigvis oppstår direkte skade på stein. Over tid vil det kunne oppstå hjulspor og belastningsskader både på stein og underlag.

+ Steinen min har fått hvite flekker/kalkutslag.

Kalkutslag, er en naturlig prosess i herdeforløpet, og er i første rekke et kosmetisk problem. Dette forsvinner normalt etter 1-2 år. Kan man ikke vente så lenge, er det flere måter å fjerne kalkutslag på. Mindre eller svakt kalkutslag kan fjernes ved feiing av dekket med skarp sand(kvartssand). Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan dekket vaskes med en svak saltsyreoppløsning. Viktig! Ikke bruk høytrykk direkte på steinen.

+ Tåler belegningsstein bruk av høytrykkspyler?

Nei det er ikke å anbefale. Høyt trykk kan ødelegge overflaten på betongen over tid, det medfører økt groing av mose og alger. Benytt heller Dansand steinrens til å vaske belegningsstein, heller og mur.

+ Må jeg grave ut alt gammelt i gårdsplassen når jeg skal legge stein?

Nei det er ikke alltid alltid nødvendig, men det er viktig å sjekke grunnforholdene nøye før man setter igang. Er ikke grunnarbeidet utført skikkelig, vil du kunne få setningsskader i dekket over tid.

+ Må jeg støpe kantene når jeg har lagt belegningsstein?

Nei det er ikke nødvendig, men det er viktig å sikre kantene med kantstein eller plastkantstøtte. Et dekke med belegningsstein er såkalt "Semiabsorberende" dvs. at når du kjører over dekket, så vil vekten og kreftene fra bilen gå ned i belegningssteinen og spre seg utover i dekket fra stein via fugesanden til neste stein. Derfor vil korrekt fugeavstand sammen med en solid kantavslutning sørge for at dekket over tid ikke glir fra hverandre.

+ Hvor høyt kan en støttemur bygges?

Maks høyde for Aaltvedts støttemurer er 3 meter med bruk av jordarmeringsnett.

+ Kan jeg bruke mosefjerner på betongprodukter?

Vær varsom ved bruk av mosefjerner, mange av produktene i markedet inneholder jern og vil medføre rust på belegget. Alge- og mosefjerner uten jern vil fungere, eller bruk vår Dansand steinrens.

+ Må jeg bruke fugesand på belegningsstein og heller?

Ja det er viktig å legge belegningsstein og heller med korrekt fugeavstand og med en fugesand av god kvalitet.  Et dekke med belegningsstein er såkalt "Semiabsorberende" dvs. at når du kjører over dekket, så vil vekten og kreftene fra bilen gå ned i belegningssteinen og spre seg utover i dekket fra stein via fugesanden til neste stein. Fugene og fugesanden holder steinene i riktig posisjon og fordeler belastningen sideveis.

+ Hva anses som normale leveringstider?

For direkte-leveringer med kran eller bil med truck er leveringstid mellom 2-6 virkedager.

+ Kan jeg hente direkte på ett av deres lagre?

Ja det kan du. Belegningsstein hentes på fabrikken i Skien. Granitt på lager Sandvika. Elvestein, singel og ECCOprodukter på lager Mysen. Alle produkter kan også bestilles til vårt lager Linnestad rett utenfor Tønsberg mot et tillegg i prisen. Åpningstiden varierer på lagrene så ta kontakt med Kundehjelp for mer informasjon.