Benders

42167485

Settesand Stenmel 0-4mm 800kg Bag

Benders Steinmel 0-4mm 800kg BIG BAG

Settesand/Steinmel til Belegningsstein og Betongheller fra Benders. Beregnet forbruk= ca 40-45kg per m2. lagt i 3cm høyde.

Steinmel kan også benyttes som fugesand til Skifer, Brostein, Smågatestein og Storgatestein i granitt.