Søk

Søk i nettbutikken

  Benders

  Settesand Steinmel 0-4mm 800kg Bag 🅱️

  Benders Steinmel 0-4mm BIG BAG

  Settesand/Steinmel til Belegningsstein og Betongheller fra Benders. Beregnet forbruk= ca 45kg per m2. lagt i 3cm høyde.

  Steinmel kan også benyttes som fugesand til Skifer, Brostein, Smågatestein og Storgatestein i granitt.

  Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

  Nettmagasinet Bolius har testet hvilken fugesand man bør benytte til belegningsstein for å unngå ugress.

  Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.