Kampanje

Benders

47997085

City Gangbanehelle med fas Benders

City Gangbanehelle med fas

Benders City Gangbaneheller er en serie støpte heller med 10cm. tykkelse for bymiljøer med høy belastning. Benders City produseres i seks ulike formater, som du kan kombinere fritt. 

Hvordan legge heller

OBS! Betongheller skal ikke komprimeres med platevibrator/hoppetusse.

Hvordan legge heller og belegningsstein

  1. Mål opp og marker området som skal legges. Spenn opp snorer i ytterkantene og langs beleggets slutthøyde. Tenk på at belegningssteinene / hellene skal ligge med fall ca 1-2 cm/meter.
  2. Grav ut 20-30 cm for gangarealer eller uteplass, og 30-40 cm for innkjørsel / kjøreareal.
  3. Legg ut fiberduk i bunn. Den hindrer att underliggende materiale blandes med bærelaget.
  4. Fyll opp med ett bærelag av 0-32 mm pukk for gangarealer og 0-63 mm blandingsmasse for kjørearealer. Komprimer med vibrasjonsplate. Bærelagets overflate skal være jevnt og godt komprimert og ligge med samme helling som den ferdige overflaten. Avstanden opp til ferdig overflate skal nå være 3 cm for settelaget + beleggets tykkelse.
  5. Legg ut ett 3 cm jevnt lag av steinmel 0-8 mm (steinmel) eller singel 2-5 mm, og kjør over overflaten en gang til med vibrasjonsplate. Legg ut lirer og juster til rett nivå og helling. Lirenes overside skal nå ligge i nivå med belegningssteinens/hellenes underside. Dra av overflødig materiale med en rettholt.Ta bort lirene og fyll sporene.
  6. Legg ut belegningssteinene / hellene i forbandt eller annet mønster. Jobb videre ut ifra den ferdiglagte overflaten. Ved kapping skal minst en tredjedel av belegningssteinen/hellen være igjen For å få en stabil avslutning eller kant på overflaten, bruk Benders Kantsikring, en hel stein eller helle. På tungt belastede overflater brukes kantstein som du graver ned og setter i jordfuktig betong. Du kan med fordel også støtte kantsteinen med jordfuktig betong.
  7. Fyll fugene med fugesand og sop bort overskytende. Vi anbefaler 3 mm fugebredde for belegningsstein og heller, vær spesielt oppmerksom på dette når det benyttes belegningsstein uten fugeknast.
  8. Det ferdigmonterte belegget komprimeres med en vibrasjonsplate, når belegningen skal komprimeres skal det legges ut et lag med sand for å unngå skader på overflaten. Dersom det brukes belegningsstein/heller med struktur (skiferpreget overflate o.l.) bør det i tillegg være montert ett gummibelegg på vibrasjonsplaten.
  9. Etterfyll alle fuger. Heller, belegningsstein og murblokker er produkter hentet fra naturen. Variasjon i farge, overflatestruktur, samt naturlige kalk- og saltutslag fra en produksjon til en annen kan forekomme. Fineste sluttresultatet får man ved å plukke stein fra forskjellige paller, slik at en eventuell variasjon på steinene blir fordelt utover hele belegget og ikke på et lite område. Et tips er å plukke stein fra pallen i høyder, ikke lag for lag.

OBS! Overstående beskrivelse gjelder for faste grunnforhold, men er bare veiledende. Mer teknisk hensyn kan behøves med tanke på geologiske variasjoner i tomt- og grunnforhold. Benders informasjon er kostnadsfri og skal ikke oppfattes som en detaljert konstruksjonstegning, men til stor hjelp.

Hvordan legge belegningsstein