Benders

55273241

Strøsingel 2-5mm Big Bag 800kg 🅱️

Strøsingel Settesand

Settesand og fugesand til Benders Delta Drain Permeabel belegningsstein. Fraksjon 2-5mm 800kg. Big Bag. Grovkornet settesand til Permeable dekker. Settesand kan også brukes som strøsingel. Leveres med Bring over hele Norge.

OBS! Bør ikke brukes under belegningsstein eller betongheller da denne varianten blir for grovkornet.