Søk

Søk i nettbutikken

  Benders

  Elvestein 24-60 800kg Sandefjord 🅱️

  Elvestein 24-60mm 800kg BigBag

  Nydelig kulestein/Dekorstein fra Hønefoss leveres i big bags på ca 800kg. Når vi skriver dimensjon 24-60mm er dette omtrentlige mål. Form og fargesammensetning vil variere mellom ulike produksjoner.

  Kan leveres med Bring over hele landet.

  Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

  Nettmagasinet Bolius har testet hvilken fugesand man bør benytte til belegningsstein for å unngå ugress.

  Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.

  Dimensjon Fraksjon 24-60mm. 800kg. ca.0,45m3 per Big Bag.
  Dekningsgrad 1x Big Bag dekker ca 5-6m2.
  Forpakning 1. gangs striesekk. Sekken kastes i plastavfall.
  Opprinnelse Hønefoss