Benders

53447024

Benders Fugesand 1000kg Fraksjon 0-1mm

Fugesand Benders 1000kg.

Benders fugesand er en tørket spesialsand utviklet til belegningsstein og betongheller som lett ”renner” ned i fugene.
  • Innhold: 1000kg.
  • Fraksjon 0-1mm.
  • Fugebredde: 2-5mm.
  • Forbruk: ca. 1 sekk til ca. 400m2. Belegningsstein.
  • Kjøresterk etter komprimering og etterfuging.

Legger du belegningsstein eller heller så er optimal fugebredde på 2-5mm.

Settelag

Til settelaget benyttes fraksjon 0-5 eller 0-8. Grovere fraksjoner anbefales normalt ikke og vil kunne medføre at fugesanden dreneres ned i settelaget.

Fugens funksjon

Funksjonen til fugen er at den skal tette, overføre krefter, sikre mot punktbelastninger og oppta formvariasjoner i steinen. En utilstrekkelig fugekonstruksjon eller dårlig vedlikehold kan forårsake store belastninger på steinen og dekket som over tid gir skjemmende og ødeleggende kantavskallinger, samt setningsskader og hjulspor.

En korrekt konstruert fuge vil kunne overføre 25-50% av den belastningen som påvirker selve steinen.