Søk

Søk i nettbutikken

  Aaltvedt

  Gressarmeringstein 60x40x10cm Pall=8m2

  Gressarmeringstein 🚗

  Aaltvedt Gressarmering benyttes på arealer der du ønsker å forsterke underlaget, men samtidig beholde det naturlige utseende. Belegningsstein med gressarmering Passer perfekt på utearealer til hus og hytte. Aaltvedt Gressarmeringstein er kjøresterk og gir et permeabelt dekke. For et godt resultat med tanke på vekst må det brukes godt drenerende jordmasser. Vi anbefaler sand iblandet torv og noe vanlig matjord. Hyppig vanning og regelmessig gjødsling er forutsetninger for å lykkes.

  Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

  Nettmagasinet Bolius har testet hvilken fugesand man bør benytte til belegningsstein for å unngå ugress.

  Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.

  Dimensjon: Lengde/Bredde/Høyde 60x40x10cm
  Antall blokker per m2 4stykk per m2.
  Antall/m2/vekt per pall 8m2/32stk/1056 kg.
  FDV-Dokumentasjon Vis FDV Dokumentasjon
  Veiledninger Monteringsanvisning
  Varianter og tilbehør Vis Tilbehør