Søk

Søk i nettbutikken

  Benders

  Jordarmering Geonett 12,5x1,3 meter Benders 🅱️

  Geonett 12,5x1,3 meter

  Jordarmeringsnett benyttes for å sikre/forankre støttemuren. Terra Grid 1,3x12,5 meter benyttes sammen til følgende Benders støttemurer: Megawall, Norblokk Mini og Norblokk Dekorativ.

  Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

  Nettmagasinet Bolius har testet hvilken fugesand man bør benytte til belegningsstein for å unngå ugress.

  Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.