Benders

55306625

Jordarmering Geonett 12,5x1,3 meter

Geonett 12,5x1,3 meter

Jordarmeringsnett benyttes for å sikre/forankre støttemuren. Terra Grid 1,3x12,5 meter benyttes sammen til følgende Benders støttemurer: Megawall, Norblokk Mini og Norblokk Dekorativ.