Aaltvedt

53518704

Jordarmering 1,73x25m. Geonet 55/55

Miragrid 55/55 1,3x25 meter

Jordarmeringsnett til Aaltvedt sine Støttemurer Miragrid 55/55 leveres på rull 1,73x25 m. og kan legges både langsetter mur og bakover i terrenget.