Kampanje

Aaltvedt Utemiljø

45970854

Mini Knekt Støttemur Gråmix Aaltvedt

2

Mini Knekt Støttemur Gråmix

Mini Knekt Støttemur Gråmix fra Aaltvedt er enkel å montere uten bruk av lim eller sement. Mini Støttemur egner seg svært godt til høye murer, da den er laget med en naturlig helning på 10 grader.

Mini Knekt Støttemur leveres kun med hjørnene til Mini Støttemur med Glatt front.

Det går 23 stykk normalblokk per m2.

#HelBlokk25x28x17cm

Variant Hel Blokk 25x28x17cm

Ved montering av muren er det viktig at du legger blokkene i forbant. Forbant vil si at du legger blokkene med 50% overlapp. På støttemurblokker kan det være avvik i bredden på +-5mm så tilpass fugen mellom blokkene slik at du får eksakt 4 blokker på meteren. Det samme gjør du på de neste skiftene. Slik får du et jevnt forbant fra bunn til topp. Dersom du ikke gjør dette, vil du kunne få en forskyvning i forbantet når du kommer oppover i skiftene.

På endene kan du bruke variant Halv blokk på annethvert skift om du ønsker en rett avslutning eller du kan bruke variant Skrå ende. 

#HalvBlokk

Variant Halv Blokk 12,5x28x17cm 

Halv blokk benyttes som avslutning på muren og til hjørnene. Ved innvendig hjørne, trenger du 2 stykk halvstein til hvert skift. Til utvendige hjørner trenger du 2 stykk halvstein fra skift nummer 5.

#SkråEnde

Variant Skrå ende

Skrå ende benytter du som avslutning på hver ende av muren dersom du ikke ønsker en rett avslutning eller at den trappes ned.

#Kurve25x28x17cm

Variant Kurve Blokk

Det går 23 Kurveblokker per m2. eller 4 blokker per lengdemeter. Det går med ca 10 blokker til en 90° kurve. Når du bruker kurveblokker vil ikke fugene flukte og du må trolig sette inn en halvblokk i skiftet. Fugene må her justeres inn igjen før det rette partier av muren. Det å lage mur med kurve vil kreve en del tilpasning for å få et pent resultat, da muren skråner 4 grader innover i terreng.

#Låseknott50stk

Variant Låseknott

Geoloc Låseknott benyttes til innfesting av Jordarmeringsnettet. Beregnet forbruk er 1 låseknott per 3. blokk. Jordarmeringsnettet brettes inn i leppen på baksiden av blokken og festes med låseknotten. OBS! På første skiftet legges Jordarmeringsnettet i full bredde mellom sålen og blokken.

#Sålebjelke100x10x21cm

Variant Sålebjelke

Sålebjelken er 100cm. lang og gjør jobben med å få støttemuren i vater enklere. Sålebjelken har et not og fjær system slik at de oppnår full styrke også i skjøtene. Ved montering, legges et tynt lag med steinmel under bjelken slik at det blir enkelt å justere denne i vater. Produsenten anbefaler at ca 10% av murens høyde skal ligge under bakkenivå, men minstekravet er at minimum halvparten av første skrift skal under terreng for å hindre utglidning.

#Geonett173cmx25m

Variant Jordarmeringsnett 1,73x25 meter

Jordarmeringsnettet er en svært viktig del av murens stabilitet og brukes både på høye og lave støttemurer. Første lag med armeringsnett legges mellom sålebjelke og støttemur blokk. På neste rekke med Jordarmering, brettes armeringsduken i "leppa" og låses med Geoloc Låseknott knotten på hver 3. blokk.

Monterer du en mur uten Geonett vil du kun få en pyntemur uten evne til å ta opp de horisontale og vertikale kreftene som presser på muren. En fullverdig støttemur får du først når den blir konstruert med korrekt bakfylling og Jordarmeringsnett.

Jordarmeringsnett Støttemur

Hjørne utvendig

Mini Knekt Støttemur leveres kun med utvendig hjørne. Mange velger å bruke de innvendige hjørnene til Mini Støttemur og det går helt fint.

Hjørneblokkene kommer i 4 forskjellige størrelser og er merket med nr.1 til 4. Ved innvendig hjørne benyttes 2 stk. halvstein på annethvert skift. Ved utvendig hjørne benyttes 2 stk. halvstein fra skift nr.5. Har du 6 skift bygges disse slik: Nummer. 1,2,3,4 også fortsetter man med hjørne nummer. 1,2 osv. Du kan også endre rekkefølgen om du ønsker.

Montering Mini Støttemur

Fundament/Graving
 • Merk opp hvor muren skal stå. Dersom grunnen består av jord eller leire, grav en grøft som er ca 60 cm bred og 35 cm dyp. Ved spesielt krevende grunnforhold (f.eks. blanding av fjell og leire), grav i henhold til spesifikasjoner fra konsulent/ingeniør.
 • 10% av murens totale høyde er anbefalt å ligge under bakkenivå og som minimum halvparten av første skift, inklusiv sålebjelke.
 • Muren skal ligge i senter av grøften. Etter utgraving skal bunnen komprimeres med platevibrator.
Avrettingslag
 • Avrettingslaget skal bestå av pukk som kan komprimeres. Aktuelle masser: 8-16 mm, 0-32 mm eller lignende. For finavretting kan det benyttes finnere masser, f.eks. 0-8 mm (maks 3 cm tykkelse). Laget må være minimum 20 cm dypt og i hele grøftens bredde.
 • Massene må komprimeres godt og fyllingen må være i vater både i lengde- og bredderetning.
 • Dersom det er hellende terreng kan det være hensiktsmessig å legge avretningslaget trinnvis. Dette gjøres dersom terrenget heller mer enn murblokkens høyde i murens totale lengde.
Bunnskift 
 • Begynn alltid på det laveste punktet av muren.
 • Legg den første sålebjelken/ blokken og sørg for at den ligger stabilt, flatt og i vater begge veier.
 • Første skift med blokker bør legges med ca 2 mm avstand mellom blokken

Jordarmering
 • Jordarmingsnett også kalt Geonett anbefales til alle støttemurer, også på murer under 1 meter.
 • Det første laget med jordarmering skal alltid legges mellom første og andre skift. Eller mellom Sålebjelke og første skrift om du bruker Sålebjelke.
 • Sørg for at jordarmeringen ligger stramt.
 • Bruk alltid tabellen for gjeldende mur for beregning av jordarmering.
Tilbakefylling av masser
 • Etter hvert som muren stables i høyden er det viktig å tilbakefylle med drenerende masser (f.eks 8-16 mm eller 16-32 mm pukk/ knuste masser).
 • Bruk fiberduk for å skille stedlige masser fra nye, drenerende masser.
 • Drensrør skal legges så lavt som mulig. Røret skal samle opp og lede vannet bort fra muren og til en kum eller annet, egnet sted.
 • Dreneringsrøret plasseres i bakkant mur, på avrettingslaget.
 • Komprimer lagvis etter hvert som massene fylles på.
 • Ikke komprimer nærmere enn 0,3 meter fra muren.
Montering
 • Under Sålebjelken legges et tynt lag med steinmel for lettere å justere denne i vater. Ca. 10 % av murens høyde skal ligge under bakkenivå, men minstekravet er at minimum halvparten av første skift må under bakkenivå.
 • Første skift monteres på Sålebjelken og her er det viktig å måle blokkenes bredde. Blokkene varierer med noen millimeter på bredde og dette tas opp i blokkenes fuge, det er derfor viktig å montere 4 blokker per meter. Da er det enklere å få et pent halvforband i neste skift.
 • Skal du bruke geonett, starter du alltid i 1. skift. Du må ikke stable mer enn 3 skift før det fylles bak muren, dermed unngår du at muren faller bakover av sin egen tyngde. Se tabeller for beregning av jordarmering.
 • Når du bruker kurveblokker vil ikke fugene flukte og du må også kanskje sette inn en halvblokk i skiftet. Fugene må her justeres inn igjen før rette partier av muren. Det går med ca 10 blokker til en 90° kurve.
 • Du kan avslutte hvert skift i hellende terreng med Skrå Endeblokk, disse har samme bredde som en normal blokk og kan brukes begge veier.
 • Mini støttemur har innvendig og utvendig hjørneløsning. Den innvendige løsningen på 4 nummererte blokker krever bruk av 2 halvblokker i annet hvert skift. Den utvendige hjørneløsningen for Mini støttemur på 4 nummererte blokker, krever bruk av 2 halvblokker i 5. til og med 8. skift. Slik fortsetter det i hele murens høyde.
 • Mini støttemur med knekt front har en utvendig hjørneløsning på 4 nummererte blokker. Merk at utover 4. skift må halvblokker brukes i annenhvert skift. Helblokk og halvblokk inntil hjørneblokk nr. 3 og nr. 4 må tilpasses i bakkant ved montering.
 • Det er ofte enklest å begynne monteringen av støttemuren der hvor det er behov for et hjørne. Det kan ofte også anbefales å lage en kurve istedenfor et hjørne, der det er mulig.
 • Bruk fiberduk under stedlige masser og jord som fylles bak muren, dermed unngår du at pukken fylles med jord og at jordvann siger ut gjennom murens fuger.
 • Et godt tips til slutt dersom du velger å støpe en såle i hellende terreng. Husk at muren heller 3 cm innover for hvert skift og dette må tas hensyn til under planleggingen av muren. Start alltid på murens laveste punkt ved montering.

Dimensjoner

Lengde/Bredde/Høyde 25x28x17cm.
Antall blokker per m2 23 stykk per m2.
Antall/m2/vekt per pall 54 stk/2,35m2/1000kg
Tillegg for plukkvarer 1. x 500kr per bestilling uavhengig av antall varianter og mengde
FDV-Dokumentasjon Vis FDV Dokumentasjon
Veiledninger Monteringsanvisning
Beregning Jordarmering Jordarmeringstabell
Varianter og tilbehør Vis Tilbehør

Kunde anmeldelser

5 Basert på 2 anmeldelser
5 ★
100% 
2
4 ★
0% 
0
3 ★
0% 
0
2 ★
0% 
0
1 ★
0% 
0
Skriv en anmeldelse Still et spørsmål
 • Anmeldelser
 • spørsmål

Takk for at du sendte inn en anmeldelse!

Din innsats er veldig verdsatt. Del det med vennene dine slik at de kan nyte det også!

  07.06.2018
  BS
  Bjørn S.
  Norway

  Rimelig og enkelt

  Vi kjøpte Aaltvedt knekt støttemur fra Miljøstein fordi det var rimelig og enkelt. La inn bestilling på nettsiden og hentet varene hos produsent noen dager senere. Tommel opp

  05.12.2018
  KU
  Kåre U.
  Norway

  God kundebehandling

  Rask og grei levering. Hyggelig og positiv sjåfør.

  05.12.2018
  Miljøstein Norge As

  Tusen takk for en hyggelig tilbakemelding