Søk

Søk i nettbutikken

  Aaltvedt

  469680171

  Plastkantstøtte 1 meter med jordspiker Aaltvedt

  Plastkantstøtte 1m.+3 stk. jordspiker

  Plastkantstøtte brukes til å holde et dekke av belegningsstein eller heller på plass, kan bues og synes nesten ikke. 

  Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

  Nettmagasinet Bolius har testet hvilken fugesand man bør benytte til belegningsstein for å unngå ugress.

  Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.