Kampanje

Aaltvedt Utemiljø

25646043

Rådhus Geoloc Tromlet mur Brunmix

Rådhus Geoloc® Brunmix

Rådhus Støttemur med Geoloc® låsesystem sørger for feste mellom blokkene og innfesting av jordarmering. 100 stk. Geoloc® låseknotter medfølger per pall.

Vær oppmerksom på at dette er en tromlet støttemur i samme serie som Rådhus belegningsstein. Enkelte stein vil derfor kunne være ekstra hardt tromlet, og tildels ha store avskallinger. Rådhus tromlet Støttemur, skal ha avskallinger på kanter og hjørner, dette gir et rustikt røft utseende.

Det går 22,3 stykk normalblokk per m2.

Grunnarbeid Støttemur

Fundament/Graving
 • Merk opp hvor muren skal stå
 • Dersom grunnen består av jord eller leire, grav en grøft som er
 • ca 60 cm bred og 35 cm dyp. Ved spesielt krevende grunnforhold (f.eks. blanding av fjell og leire), grav i henhold til spesifikasjoner fra konsulent/ingeniør.
 • 10% av murens totale høyde skal være under bakkenivå, inklusiv sålebjelke.
 • Muren skal ligge i senter av grøften.
 • Etter utgraving skal bunnen komprimeres med platevibrator.
 • 2. Avrettingslag
 • Avrettingslaget skal bestå av pukk som kan komprimeres. Aktuelle masser: 8-16 mm, 0-32 mm eller lignende. For finavretting kan det benyttes finnere masser, f.eks. 0-8 mm (maks 3 cm tykkelse)
 • Laget må være minimum 20 cm dypt og i hele grøftens bredde.
 • Massene må komprimeres godt og fyllingen må være i vater både i lengde- og bredderetning.
 • Dersom det er hellende terreng kan det være hensiktsmessig å legge avretningslaget trinnvis. Dette gjøres dersom terrenget heller mer enn murblokkens høyde i murens totale lengde.
Bunnskift
 • Begynn alltid på det laveste punktet av muren.
 • Legg den første sålebjelken/ blokken og sørg for at den ligger stabilt, flatt og i vater begge veier.
 • Første skift med blokker bør legges med ca 2 mm avstand mellom blokkene.
 • Legg så de neste blokkene inntil den foregående blokken. Sørg hele tiden for at blokkene ligger i vater og på samme nivå som de andre blokkene.
 • Fullfør alltid ett og ett skift

Montering Rådhus Støttemur

 • Sett første skift med blokker og kontroller om steinen står i vater både på langs og på tvers.
 • Kontroller hele den første raden. Bruk gummiklubbe for å justere støttemursblokkene.
 • Sett 2 stykker Geoloc® monteringsknotter i hver blokk. Bruk av Geoloc® er enkelt. Den skal alltid settes i det sporet som er nærmest bakkanten av muren. Dersom monteringsknottens høyeste side vender ut mot utsiden av muren, får du en rett støttemur. Omvendt får du en skrå støttemur som heller bakover dersom monteringsknottens høyeste side vender innover mot bakkanten av muren. Vi anbefaler en støttemur som heller bakover.
 • Fyll telefri drenerende masse (pukk, knust masse) i hullene i blokken. Slik får muren en større vekt og derigjennom større stabilitet. Fyll også bak muren i henhold til tabellen for jordarmering. Husk å børste bort masserester på toppen av blokken før neste skift settes i 1⁄2 steinsforband.

For ensidige murer skal alltid den lengste siden av blokken vende fremover.

 • Dersom det skal brukes jordarmering se egen tabell og husk at jordarmeringen monteres mellom første og andre skift. Geoloc® brukes som innfestningsknott for jordarmeringen. Husk å stramme jordarmeringsnettet.
 • Fortsett med monteringen av muren. Fyll opp bak støttemuren med drenerende masse over jordarmeringen og komprimer for hvert skift. Ikke komprimer nærmere enn 30 cm fra støttemurens bakkant.
 • Brett fiberduken tilbake over den drenerende massen når du er ferdig med selve muren.
 • Et lag med jord legges oppe på dreneringsmassen. Skal det beplantes husk 30 cm med matjord.
 • Frostsikkert, sementbasert flislim brukes når du skal lime topphelle eller flere betongblokker sammen.

Dimensjoner

Lengde/Bredde/Høyde 31/26x21x14,5cm.
Antall blokker per m2 22,3 stykk per m2.
Antall/m2/vekt per pall 60 stk/2,69m2/900kg
Tillegg for plukkvarer 1. x 500kr per bestilling uavhengig av antall varianter og mengde
FDV-Dokumentasjon Vis FDV Dokumentasjon
Veiledninger Monteringsanvisning
Beregning Jordarmering Jordarmeringstabell
Varianter og tilbehør Vis Tilbehør