Kampanje

Aaltvedt

TLB-077060

Knust Settesand 0/5mm 1150kg BIGBAG

knust Settesand 0/5 BIG BAG

En sekk med settesand/subbus inneholder ca 0,7m3. og rekker til ca. 20m2 lagt i 3-4cm. tykkelse. Settesanden komprimeres lett før setting av Stein.

Norske produsenter av Belegningsstein anbefaler fraksjon 0-5mm eller 0-8mm til settelaget. Normalt anbefales det ikke å benytte grovere fraksjoner, med mindre det er til et tungt belastet areal, eller permeabelt dekke.

Benyttes for grov fraksjon i settelaget, vil det oppstå problemer i belegningen over tid.

  • Fugesanden holder seg ikke i fugene men dreneres ned i settelaget.
  • Som konsekvens av manglende fugesand, vil hjulspor og forsenkninger oppstå.
  • Steinene låses ikke i settesanden
  • Produktgarantien bortfaller der man ikke følger produsentens anbefaling for utførelse av grunnarbeid og legging av belegningsstein og heller.

Klikk her for produsentens veiledninger.