Benders

2984510-A

Benders Fugesand Lettherdende 25kg 0-1mm

Fugesand Benders 25kg.

Benders fugesand er en herdende spesial-fugesand utviklet til belegningsstein og betongheller som lett ”renner” ned i fugene. Med en hard/elastisk fuge vil utfordring med ugress i fugene bli redusert til et minimum. Herdingen aktiveres med vann og begynner etter noen minutter. Etter ca. 3 timer oppnås en erosjonsfri fuge.
  • Innhold: 25kg.
  • Fraksjon 0-1mm.
  • Fugebredde: 3-7mm. 
  • Minimum fugedybde 40mm.
  • Forbruk: ca. 1 sekk til ca.10m2. Belegningsstein.
Kjøresterk etter 24 timer ved over 15 grader.

Legger du belegningsstein eller heller så er optimal fugebredde på 2-5mm.

Til settelaget benyttes fraksjon 0-5 eller 0-8. Grovere fraksjoner anbefales normalt ikke og vil kunne medføre at fugesanden dreneres ned i settelaget.

Funksjonen til fugen er at den skal tette, overføre krefter, sikre mot punktbelastninger og oppta formvariasjoner i steinen. En utilstrekkelig fugekonstruksjon eller dårlig vedlikehold kan forårsake store belastninger på steinen og dekket som over tid gir skjemmende og ødeleggende kantavskallinger, samt setningsskader og hjulspor.

En korrekt konstruert fuge vil kunne overføre 25-50% av den belastningen som påvirker selve steinen.