Aaltvedt Støttemur

Valg av Forstøtningsmur

Aaltvedt sine Støttemur-systemer består av en serie med produkter som bør kunne passe en hver smak, lommebok og prosjekt. Enten du skal bygge en høy støttemur som skal tåle høy belastning, eller du skal lage en lav avgrensing til naboen har Aaltvedt et produkt som passer til akkurat ditt prosjekt. 

Mini Støttemur

Mini Støttemur er en bestselger i Norge og blir produsert i forskjellige variasjoner av flere produsenter. Mini Støttemur også kjent som Trønderblokk, Danblokk m.m. benyttes like gjerne på høye som lave støttemurer. Mini Støttemur heller 3cm. innover i terreng per skift slik at støttemuren lener seg bakover på stedlige masser. Sammen med anbefalt mengde Jordarmeringsnett får du en stabil støttemur som kan bygges opp til 3 meter høyde.

Rådhus Geoloc Tromlet Mur

Rådhus Geoloc Tromlet Støttemur, er en flott støttemur som med sitt unike patenterte Geoloc låsesysem, er svært enkel å montere og kan benyttes også til høye støttemurer sammen med anbefalt mengde jordarmeringsnett. Den tromlede steinen har det samme karakteristiske utseende som Tromlet Rådhus Belegningsstein. Etter at steinen er tørket kjøres den igjennom en trommel som gir støttemuren det flotte rustikke utseende.

Forskalingsmur

Forskalingsmur fra Aaltvedt er enkel å montere, men krever bruk av sement og armeringsstål. Grunnarbeid med såle og sikring er ekstra viktig å gjøre korrekt da Forskalingsblokken i seg selv ikke har noen støttende egenskaper.

Montering av Støttemur-Betong

Selve monteringen av støttemur med betongelementer, eller natursteinsmur av granitt eller larvikitt, er som regel en relativt enkel jobb de fleste selvbyggere kan mestre. Det som krever utvidet kompetanse og forståelse, er valg av produkter, hvordan grunnarbeidet skal utføres og hvordan muren skal sikres.

  • Støttemur over 100cm må som regel alltid byggemeldes. Sjekk med din kommune hvilke regler som gjelder.
  • Støttemur over 100cm. må ha sikring mot fallskader. Dette kan f.eks være et gjerde eller en hekk.
  • Støttemur over 150cm, skal vurderes og dimensjoneres av en faglig kvalifisert/sertifisert med ansvarsrett. Men også for lavere murer der det er dårlige grunnforhold, anbefaler vi å involvere en fagperson. 
  • Dersom det bygges støttemur mot vei gjelder strengere krav. Kontakt din kommune tidlig i prosessen for å få avklart hvilke krav som settes.
  • Støttemur av betongelementer over 60cm skal alltid sikres med Jordarmering iht. produsentens anbefalinger. Aaltvedt støttemur-kalkulator regner ut hvor mye du trenger på støttemurer fra Aaltvedt. Klikk her

    En feil montert og usikret støttemur, vil ikke bare kunne medføre store ekstrakostnader til å utbedre eller gjennoppbygge, men kan også være til stor fare for liv og helse.