Søk

Søk i nettbutikken

  Benders

  Delta Drain Permeabel Belegningsstein

  Benders Delta Drain

  Delta Drain er en Permeabel belegningsstein med gode drenerende egenskaper. Delta Drain i kombinasjon med underlaget fungerer også som et filtrerende system som renser overvannet. Delta Drain Helstein selges på hel pall 7,29m2 280stykk. Delta Drain er 8cm tykk og det går 38,4 stykk per m2. Viktig! Til settelag og fuge benyttes fraksjon 2-5mm. Klikk her.

  Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

  Nettmagasinet Bolius har testet hvilken fugesand man bør benytte til belegningsstein for å unngå ugress.

  Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.